Lasuurlisaaine Lasera

6.80

  • Toonid – värvitu
  • Vedeldi/lahusti – vesi
  • Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures. Pind on normaaltingimustes kuiv u 3 tunni möödudes
  • Kuivainesisaldus – u 4 %
  • Hoida külma eest.