Prügiregistriraamat

    Prügiregistriraamat vastab MARPOL 73/78, V lisa, reeglile 10 ja polaarkoodeksile, nagu on nõutud alates märtsist 2018. See võimaldab pidada arvestust tavalise prügi kohta esimeses osas ja HME / Non HMR lastijääkide kohta teises osas.

    This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance.
    Accept
    Privacy Policy