Granit 28 CURE ning Covid-19

granit28

Immutiga Granit-28 Сure töödeldud pindade viirusevastased omadused

Granit-28 Cure desinfitseerib pindasid. Viirustele mõjumise mehhanism on järgmine: efektiivsed pindaktiivsed ained, mis on meie immutis, lahustavad (avavad) viirusekesta, seejärel hävitab leeliseline keskkond DNA. Lõhutud DNAga viirus ei suuda paljuneda ega kujuta endast ohtu inimesele.

Mikroorganismid ja lihtsaimad taimed (mikrovetikad, hallitushüüfid), mis asuvad betoonipoorides või vanas tellismüüris, mineraliseeruvad immuti Granit-28 Cure mõjul, muutuvad orgaaniliste silikaatide nanoosakesteks, mis seonduvad betooni või tellise struktuuriga. Ained, mis kuuluvad Granit-28 Cure koostisesse, toimivad mittespetsiifiliselt – need astuvad keemilisse vastasmõjusse paljude ainetega, sealhulgas ka raku protoplasmaga, mille tulemusena rakk hukkub. Immutiga Granit-28 Cure töödeldud pinnad ei tolma ekspluatatsioonikoormuse mõjul, neid on kerge puhastada pealelangenud tolmust.

Granit-28 Cure saab füüsikalis-keemiliste reaktsioonide tulemusena betooni koostisosaks ja sel pole toime kehtivuse lõppu.

Koroonaviiruse Covid-19 elu kestus pindadel sõltub oluliselt määral pinnatüübist. Seda kinnitavad mitmete teadusorganisatsioonide uurimused. Me toome ära Ameerika keskkonnakaitseagentuuri The US Environmental Protection Agency (EPA) aruannete andmed ja teabe Inglismaa meditsiiniajakirjast New England Journal of Medicine.

Selle teabe alusel on koroonaviiruse Covid-19 elu kestus pindadel järgmine:

  1. plast ja roostevaba teras –                 72 tundi
  2. papp –                                                   24 tundi
  3. vaskpinnad –                                        4 tundi

Analüüsides seda lühikest materjalide nimekirja, võib järeldada, et pind on vastasmõjus koroonaviiruse kesta ja ogadega.

Selle vastasmõju tase sõltub oluliselt määral pinnatüübist. Roostevaba terase ja plasti pind on koroonaviiruse suhtes peaaegu absoluutselt neutraalne. Viiruse elu kestus sellisel pinnal sõltub õhuniiskusest ja õhutemperatuurist. On ilmselge, et toatemperatuuril toimub 72 tunni jooksul koroonaviiruse pöördumatu dehüdreerumine.

Papi pind dehüdreerib koroonaviiruse suure hüdrofiilsuse (veeimamisvõime) tõttu. Viiruse täieliku pöördumatu dehüdreerumise aeg sellel pinnal on 24 tundi. Samuti on võimalik, et viiruse elukestus papil lüheneb pinna teatava leeliselisuse tõttu – pH vahemikus 8–9.

Arusaamatuks jääb vaskpinna mõju Covid-19 viirusele. Vase pinnal moodustub kohe pärast valu või töötlemist tõmbepingil oksiidikiht paksusega 1–2 nanomeetrit. See kiht koosneb vaskoksiididest CuO ja Cu2O mõõtmetega 1–2 nanomeetrit. Seega kujutab vasepind endast erineva läbitavusega piirkondadega kiipi. Need vaskoksiidid ei lahustu vees. Koroonaviiruse lühikest eluaega vasepinnal ei saa seletada nende lahuste agressiivsusega, mis moodustuvad viiruse kesta kontakteerumisel pinnaga. Tööhüpoteesina võib eeldada, et viiruse ogade kontaktil vasepinnaga tekivad nõrgad elektriimpulsid, mis aktiveerivad viiruse. Vasepind kujutab endast galvaanilisi paare Cu-CuO; Cu-Cu2O; CuO-Cu2O. Elektrolüüdi juuresolekul hakkab patarei tööle. Elektrolüüt moodustub vasepinna ja koroonaviiruse ogade kontakti tulemusena. Elektriline impulss aktiveerib viiruse. Selle tulemusena hukkub aktiveeritud viirus väljaspool toitvat keskkonda nelja tunni jooksul. Elusorganismide tundlikust väikeste elektriimpulsside suhtes kirjeldas Itaalia füsioloog Luigi Galvani 1786. aastal.

Galvani kirjeldas värskelt prepareeritud konna vaskkonksude külge kinnitatud tagajalgade lihaste kokkutõmbumise protsessi terasskalpelliga puudutamisel. Avastaja tõlgendas neid vaatluse tulemusi „loomse elektri“ ilminguna. Tegelikult töötas selles olukorras galvaaniline paar raud/vask.

Ainetega  Granit-2 8Cure töödeldud betoonpindadele moodustub hüdrofoobne (vetthülgav) võrkkile, mille paksus on osa mikronist. Selle filmi aukude läbimõõt vastab koroonaviiruse naelte suurusele. Seega moodustub töödeldud betooni pinnale palju koronaviiruse püüniseid. Granit-28Cure töödeldud pind on aktiivne pind. Hüdrofoobsed ja hügroskoopsed kristallid asuvad hüdrofoobse kile all. Need on kristallid, mis aktiveeruvad (nende kuju ja maht muutuvad) veepinnale sattudes või õhu niiskuse tõustes. Töödeldud betooni pinnal paiknev koronoviirus kaotab niiskuse ja lakkab olemast inimestele ohtlik. Koronaviiruse täieliku dehüdratsiooni aeg töödeldud pindadel on meie eelduste kohaselt umbes 4-6 tundi.

Betoonpõranda või muu immutamisega töödeldud pinna perioodilise märgpuhastuse tulemusena eemaldatakse pinnalt inaktiveeritud viirused.

Autor
A. Smorodinski